Sara Puchowska


Sara Puchowska

Začala jsem tančit ve čtyřech letech. Stačilo mi, abych se dívala na tanečnice v televizi a chtěla jsem být přesně jako ony. Od tohoto prvního okamžiku až do dnešních dnů jsem s tancováním nepřestala. Tančím již téměř 20 let.

Jsem tanečnice a choreografka v divadle Disk. Choreografie uvidíte na prknech divadel Ponec, Disk a NoD. 
Kromě výuky v Centru Tance vedu workshopy v Polsku, Česku a Finsku. … Neustále se vzdělávám. 

Dosažené vzdělání, získané certifikáty opravňující k výuce

- absolventka HAMU – taneční obor choreografie, získaný titul MgA.
- absolventka studia Balanced Body University (BBU), která zajišťuje školení instruktorů Pilates po celém světě na té nejvyšší úrovni

Za nejdůležitější pokládám, aby se člověk uvolnil a pořádně si zatancoval nebo zacvičil. V průběhu lekcí bych chtěla pomoci k rozšíření schopností těla, naučit koordinaci pohybů v propojení s hudbou. Lekce mají být aktivní formou strávení volného času.

 

PILATES

- ideální doplnění každého tanečního stylu. Naučíte se naslouchat svému tělu. Poznáte možnosti svého těla. Lekce jsou určeny všem věkovým kategoriím. 

KINEZIOTAPING

- moderní fyzioterapeutická metoda řešení různých zdravotních potíží. Kinesiotaping je vhodný pro profesionální tanečníky, sportovce, ale také pro řešení problémů např. z dlouhého sezení u počítače či za volantem.

Kurzy:

Pilates

Fotogalerie


Certifikáty