Kristýna Blahetová


Kristýna Blahetová

Od roku 2007 se věnuji lektorské činnosti. Mimo Storm Ballet jsem učila techniku tance ve Spider Dance Company a Dance Nation, vedla jsem taneční kroužky pro děti od 2 do 6 let a taneční kurzy pro dospělé v plzeňském Centru tance a Fit Dance Art. Vedu ráda skupinové i individuální lekce, které jsou zaměřené na techniku tance, flexibilitu, taneční formování postavy a umělecký prožitek z pohybu. Zaměřuji se na moderní, jazzový, muzikálový a klasický tanec. Snažím se každou lekci přizpůsobovat potřebám a přáním kurzist ů tak, aby byli na konci každé hodiny spokojeni se svým výkonem. Přijďte si i vy zatančit pro radost, uvolnit své tělo i mysl a nabrat novou energii do dalších dnů. Těším se na vás.

Pohyb mě doprovází po celý můj život. Devět let jsem se věnovala moderní gymnastice. Ve čtrnácti letech jsem začala s tancem v plzeňské skupině Storm Ballet, kde jsem se naučila základům tance, vyzkoušela různé taneční styly a rozvíjela se po umělecké stránce. Díky Stormu jsem se dostala na přední taneční soutěže, na kterých jsme jako skupina získali mnohá přední ocenění a mistrovské tituly. V roce 2010 jsem absolvovala šestiměsíční stáž na dánském uměleckém institutu Performers House, kde jsem se věnovala tanci a dalším formám umění. V Dánsku jsem také pořádala vlastní taneční hodiny pro zahraniční studenty. Byla jsem několikrát přizvána ke spolupráci na festivalu na Sardinii, kde jsem vytvářela představení spolu s Theatre en vol.

 

AKREDITOVANÝ KURZ  

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost (2011)

Kurzy:

Contemporary dance