Nikola Faltusová


Nikola Faltusová

V mých hodinách bych Vás chtěla seznámit s vybranými technikami současného a klasického tance, vést k poznání pohybových zákonitostí lidského těla a rozvíjet Vaši tanečnost.

Tanec se pro mě stal nedílnou součástí života již v 6 letech. Nejprve jsem navštěvovala ZUŠ Jablonné nad Orlicí. Tanec mě zaujal natolik, že jsem se rozhodla pro studium Tanečního centra Prahy.

Motto: Ať jdeš kamkolijdi celým svým srdcem

Kurzy:

Contemporary dance

Certifikáty