Michal Mach


Michal Mach

Lektor jógy, který je uznaným držitelem titulu „P.G.D.Y.Ed.“ (Postgraduate Diploma in Yoga Education) = roční vysokoškolské  studium v Indii se zaměřením na pedagogiku jógy (Gordhandas Seksariya College of Yoga and Cultural Synthesis, Kaivalyadhama, Lonavla, Indie).

Absolvent Taneční konzervatoře v Praze.

Tanci se aktivně věnuji od svých dětských let. Nyní se věnuji zejména lektorské činnosti, pro kterou jsou mi inspirací všichni dobří lektoři a učitelé se kterými se setkávám na různých místech světa. Práce s lidmi na hodinách mě velice baví a je pro mě velkým obohacením.

Ve svých lekcích tance přistupuji ke každému tanečnímu stylu celostně. U svých žáků se snažím pěstovat jak kvalitní technické dovednosti, tak smysl pro detail, estetické cítění a tanečnost. Mým záměrem je vytvořit co možná nejlepší prostředí pro pěstování umělecké osobnosti která se skrývá v každém z nás.

JÓGA

Ve výuce jógy využívám technik hathajógy a některých moderních směrů. Metodologii pak čerpám zejména z Patandžaliho aštanga-jógy.

Hodiny jsou koncipované tak, že úvod lekce je náročnější a dynamičtější. K závěru lekce se pak tempo zvolnňuje. V lekcích s dotací 1,5h je více času na dechové techniky, relaxaci a meditaci. V 60min. lekcích se pak těmto „vyšším“ technikám věnujeme jen okrajově.

V lekcích spojuji prvek tělesných pozic s technikou pozorování dechu. Přirozeným výsledkem takového skloubení je pak prohlubování schopnosti koncentrace, což umožňuje spontánně přejít do stavů meditace. Stav hluboké meditace je pak osvobozující zážitek sám o sobě, který pak do našeho života vnáší pocit  klidu, harmonie a celistvosti.

POWER JÓGA

V lekcích powerjógy v podstatě využívám klasického konceptu, nicméně mezi pozicemi jsou kratší pauzy, nebo vůbec žádné. Střídají se dynamické pozice se statickými.

V těchto lekcích je kladen větší důraz na zpevnění nohou a paží (oproti klasické józe). Hodina má 60min a je zakončena krátkou relaxací, případně nějakou jednoduchou dechovou technikou.

Cílem této hodiny je posílení těla a získání flexibility.

 

Kurzy:

JógaPower jógaZdravotní cvičeníHatha jógaJemná jógaAkrobatická jógaJóga do kanceláře

Fotogalerie